LEDIGE STILLINGER


SHOE LOUNGE FRANCHISEAVTALE - noe for deg?
Drømmer du om å åpne din egen skobutikk eller går du med ønske om å omprofilere din eksisterende skobutikk?
Shoe Lounge ble opprettet i 2004 og er et norsk AS eiet av Sissel Lien og Pål Johansen. Vi har base i Oslo. Siden oppstarten har vi fått mange tilbud om etableringer rundt i Norge. Vi vet imidlertid at det er utfordrende å drifte butikker med lang avstand fra hovedkontoret, og har så langt ikke hatt kapasitet til dette.
Den lokale kunnskap og eierskap er viktig, og vår nye strategi er å få nye samarbeidspartner gjennom franchise avtaler. Har du derfor lyst til å drive butikk med Shoe Lounge navnet er det bare å ta kontakt.
Ta kontakt med Sissel Lien på mail SisselLien@shoelounge.no eller telefon 90057754